ساخت-تابلو-روان-میلاد-مشرفی

ضمانت اصل بودن کالا

مشاوره رایگان خرید

تحت پوشش بیمه ایران

طراحی رایگان تیزر تبلیغاتی

3 سال گارانتی بی قید و شرط

ارسال به سراسر کشور

انواع-تابلو-روان
تلویزیون-های-شهری
نمایشگر-فول-کالر-فضای-داخل
محصولات-اقتصادی-مشاهده-بیشتر

تابلو روان سبز رنگ

تابلو روان های سبزرنگ
تابلو روان سبز رنگ p10

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-G42×106

1,958,880 تومان
اندازه 106×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 106 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روان سبز رنگ p10

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-G42×138

2,555,440 تومان
اندازه 138×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 138 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روان سبز رنگ p10

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-G42×170

3,141,600 تومان
اندازه 170×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 170 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روان سبز رنگ p10

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-G42×234

3,732,960 تومان
اندازه 234×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 234 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روان سبز رنگ p10

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-G42×266

4,915,680 تومان
اندازه 266×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 266 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روان سبز رنگ p10

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-G42×298

5,507,040 تومان
اندازه 298×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 298 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روان سبز رنگ p10

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-G42×330

6,098,400 تومان
اندازه 330×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 330 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ

تابلو روان قرمز رنگ

تابلو روان های قرمزرنگ
تابلو-روان-قرمزتابلو روان قرمز

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-R74×106

3,451,360 تومان
اندازه 106×74 سانتیمتر ارتفاع 74 سانتیمتر طول 106 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو-روان-قرمزتابلو روان قرمز

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-R42×170

2,856,000 تومان
اندازه 170×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 170 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو-روان-قرمزتابلو روان قرمز

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-R42×138

2,318,400 تومان
اندازه 138×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 138 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو-روان-قرمزتابلو روان قرمز

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-R42×106

1,958,880 تومان
اندازه 106×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 106 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو-روان-قرمزتابلو روان قرمز

تابلو روان LED – مدل SAB10-DIP-R106×106

4,943,840 تومان
اندازه 106×106 سانتیمتر ارتفاع 106 سانتیمتر طول 106 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ

تلویزیون شهری

تلویزیون شهری
تابلو روانتابلو روان

تلويزيون شهری مدل SAB8-SMD-FCO-42×106

6,010,200 تومان
اندازه 106×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 106 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روانتابلو روان

تلويزيون شهری مدل SAB8-SMD-FCO-42×266

15,082,200 تومان
اندازه 266×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 266 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روانتابلو روان

تلويزيون شهری مدل SAB8-SMD-FCO-42×234

13,267,800 تومان
اندازه 234×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 234 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روانتابلو روان

تلويزيون شهری مدل SAB8-SMD-FCO-42×170

9,639,000 تومان
اندازه 170×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 170 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
تابلو روانتابلو روان

تلويزيون شهری مدل SAB8-SMD-FCO-42×138

7,824,600 تومان
اندازه 138×42 سانتیمتر ارتفاع 42 سانتیمتر طول 138 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ

نمایشگر فول کالر LED فضای داخل

نمایشگر فول کالر LED فضای داخل
فروش تلویزیون شهریبهترین مدل تابلو روان

نمایشگر فول کالر LED فضای داخل مدل SAB4a-SMD-FCI-86.8×35.6

4,007,848 تومان
اندازه 35/6×86/8 سانتیمتر ارتفاع 86/8 سانتیمتر طول 35/6 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
فروش تلویزیون شهریبهترین مدل تابلو روان

نمایشگر فول کالر LED فضای داخل مدل SAB4a-SMD-FCI-163.6×35.6

7,571,408 تومان
اندازه 35/6×163/6 سانتیمتر ارتفاع 163/6 سانتیمتر طول 35/6 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
فروش تلویزیون شهریبهترین مدل تابلو روان

نمایشگر فول کالر LED فضای داخل مدل SAB4a-SMD-FCI-138×35.6

6,386,640 تومان
اندازه 35/6×138 سانتیمتر ارتفاع 138 سانتیمتر طول 35/6 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
فروش تلویزیون شهریبهترین مدل تابلو روان

نمایشگر فول کالر LED فضای داخل مدل SAB4a-SMD-FCI-112.4×35.6

5,201,872 تومان
اندازه 35/6×112/4 سانتیمتر ارتفاع 112/4 سانتیمتر طول 35/6 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ
فروش تلویزیون شهریبهترین مدل تابلو روان

نمایشگر فول کالر LED فضای داخل مدل SAB4a-SMD-FCI-100×100

4,007,848 تومان
اندازه 100×100 سانتیمتر ارتفاع 100 سانتیمتر طول 100 سانتیمتر ویژگی پیکسل خودنور تعداد پردازش رنگ 4 میلیارد تکنولوژی صفحه نمایش LED نوع نمایشگر صنعتی تمام رنگ